Qana’ah: Memuliakan Diri Tanpa Meminta Selain-Nya

Qana’ah merupakan cerminan sifat muslim yang memberikan ketenangan dalam hidup. Sifat inilah yang diwariskan Rasulullah saw. kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in hingga para ulama setelahnya. Qana’ah adalah rida atas apa yang telah diberikan Allah SWT meskipun sedikit dan tidak melihat apa yang ada pada orang lain. Sifat ini menunjukkan kebenaran iman, sebagaimana dalam haditsnya, Rasulullah saw bersabda,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

”Beruntunglah orang yang menerima dan diberikan rezeki dengan cukup serta Allah menjadikan dirinya merasa cukup (qana’ah) atas apa yang telah ia terima.” (HR Muslim)

Sifat qana’ah tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Beliau adalah orang yang selalu rida atas apa yang ia miliki. Dalam hidupnya, beliau tidak pernah meminta apa pun kepada siapa pun. Beliau juga tidak pernah melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Beliau adalah pribadi yang mandiri, semenjak kecil hingga beliau dewasa. Dalam sirahnya disebutkan bahwa beliau telah bekerja kepada Sayyidah Khadijah dengan menjualkan dagangannya. Banyak keuntungan yang dihasilkan beliau dalam berdagang, tetapi beliau tidaklah tamak dalam harta. Bahkan, ketika  semua barang rampasan perang akan akan diberikan kepada Rasulullah saw., beliau menolak dan membagi harta-harta itu kepada kaum muslim. Tidak ada sedikit pun dari harta rampasan itu yang beliau ambil dan dinikmati. Sifat qana’ah ini pun dapat dilihat dari keseharian beliau yang tidur hanya di atas sebuah tikar. Para sahabat yang melihat bekas-bekas tikar di tubuh beliau, lalu menawarkan sebuah kasur empuk. Namun, beliau menolaknya, lalu bersabda,

مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

”Apa yang menjadi milikku dan apa pula yang dimiliki dunia? Aku hanyalah seperti pengendara yang berlindung di bawah pohon yang beristirahat sejenak, lalu meninggalkannya.” (HR Turmudzi dan Ibnu Majah)

Demikianlah Rasulullah saw. memberikan contoh qana’ah terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Namun, Rasulluh saw. tidak pernah mengajarkan untuk qana’ah dalam hal kebaikan. Bahkan, beliau selalu menganjurkan untuk selalu berbuat kebaikan dan kesalehan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah berikut ini.

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الۡأَلۡبَابِ

”Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!” (QS al-Baqarah [2]: 197)

Adapun keutamaan-keutamaan sifat qana’ah sebagai berikut.

-Orang yang hidup dengan rasa qana’ah akan selalu dicintai Allah dan orang lain, bahkan ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak.

-Sifat qana’ah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Ketahuilah bahwa keberkahan merupakan hal yang sangat berharga dan termahal dalam kehidupan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.:

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

”Dan ridalah atas apa yang telah diberikan Allah kepadamu maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya.” (HR Turmudzi dan Ahmad)

-Qana’ah dapat menentramkan hati dan jiwa. Orang yang selalu qana’ah akan selalu merasakan kenyamanan dan ketenangan. Adapun orang yang tamak akan merasa dirinya tidak nyaman dan selalu gelisah dengan keadaannya. Dalam hadits qudsi dinyatakan,

يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

”Wahai anak cucu  Adam, sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada-Ku maka akan Aku isi dadamu dengan kekayaan dan akan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya maka akan aku isi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu.” (HR Ibnu Majah)

-Qana’ah adalah jalan menuju surga. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa orang yang selalu qana’ah, tidak meminta-minta kepada orang lain, balasannya adalah surga. Beliau bersabda,

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

”Siapakah yang berjanji kepadaku bahwa ia tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain maka aku akan menjaminkan surga baginya. Lalu, Tsauban berkata, ”Aku ya Rasulullah. Ia adalah orang yang tidak pernah meminta sesuatu apa pun kepada orang lain.” (HR Abu Dawud, Turmudzi, dan Ahmad)

Semoga kiranya Allah menganugerahkan kita sifat qana’ah sehingga hidup kita menjadi tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ….

 

***

 

Referensi:

  • Wahyudi, Andi. Kultum Penyejuk Hati. Solo: Tinta Medina.
  • Al-Ghazali, Abu Hamid. 1967. Ma‘arijul Quds Fi Madarij Ma’rifah al-nafs. Tahqiq: Abu ‘Ala Afifi. Kairo: Maktabah al-Jundi.
  • Al-Makkiy, Abu Thalib. Qut al-Qulub Jilid I. Mesir: Thabaah Musthafa al-Bani al-Halabi.
  • Al-Muhasibi, Al-Harits. 2010. Risalah al-Mustarsyidin. Terj: Abdul Azizi S.S. Jakarta: Qisthi Press.
  • Ibnu Maskawaih. 1329 H. Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-A’raq. Mesir: Maktabah Hasaniyah.
  • Ibnul Qayyim. 1987. Al-Fawa’id. Mesir: Maktabah Turats.
  • Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2010. Menjadi Kekasih Allah. Terj: Masrohan Ahmad. Yogyakarta: Citra Media.
  • Malthawiy, Hasan Kamil. 1999. al-Shufiyyah fi Ilhamihim Jilid II. Kairo: Wizarat al-Awqaf.
  • Mahmud, Abdul Halim. Qadhiya at-Tasawuf. Mesir: Dar Ma’arif.